top of page

ERA Trafo, ERA ve General Technic marka besleme - kontrol - izolasyon trafoları, harmonik filtreler, şönt reaktörler

ile şok bobinlerinin tasarım ve üretimini  EN standartlarına ve CE direktiflerine uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Transformatör Tekniğinde 30 yıl...

    Kalite "Marka" , Servis "Değer" Yaratır…

İZOLASYON ve BESLEME TRANSFORMATÖRLERİ

ERA General Technic Trafo - GTT

1/2 fazlı ve 3 Fazlı Emniyet-İzolasyon ve Besleme Transformatörleri

HARMONİK FİLTRELER ve ŞÖNT REAKTÖRLER

ERA Harmonik Filtre - Şönt Rektör - GTT

 Harmonik Filtreler ve

Endüktif Yük Reaktörleri

ŞOK BOBİNLERİ. ve FİLTRELER

ERA Trafo - Şok Bobini - GTT

Motor Sürücüleri Giriş ve Çıkış Şok Bobinleri , Sinüs Filtreler, Hat Reaktörleri

bottom of page