top of page

Endüktif Yük ( Şönt) Reaktörleri

Şönt reaktörler kapasitif yüklerin dengelenmesi, endüktif yük oluşturulması için enerji sistemlerine bağlanan ürünlerdir.

Uzun enerji kablolarının kullanıldığı yerlerde, Güç kaynağı vb kapasitif yüklerin çok olduğu tesislerde,  aşırı kompanzasyon sonucu geçici veya sürekli kapasitif  yük oluşan yerlerde, kapasitif  enerji cezası ödenmemesi için tesisin endüktif yüklerle kompanze edilmesi gerekir. Değişik güçlerde üretilen endüktif yükler şönt reaktör olarak adlandırılır. Şönt reaktörler  EN61558-1ve 2 ayrıca EC alçak gerilim direktiflerine uygun olarak üretilirler ve CE işareti  taşırlar.
1 veya 3 fazlı olarak üretilen ERA -GENERAL TECHNIC Endüktif Yük Reaktörleri -Şönt Reaktörler- ile  şebekeden istenilen endüktif akım ve güç çekilerek kapasitif sistemler ile aşırı kompanzasyon oluşan sistemlerin düzelmesi sağlanır. 
Yük seviyesinin düşük olduğu uzun enerji hatları ve kablolarında oluşan kapasitif etki sistemin sürekli aşırı kapasitif durumda kalmasına neden olur.Ayrıca işyerleri veya endüstriyel tesisleri de  kapasitif yük durumunda kalabilirler. Bu durum reaktif enerji cezası ödenmesi ve gerilim yükselmesi gibi etkilerle karşılaşılmasına neden olur. 100 VAr den 2500VAr e kadar bir fazlı, 0.50kVAr dan 100 kVAr a kadar standart olarak üretilen üç fazlı  şönt reaktörler ile istenilen güçte endüktif yük bankları oluşturularak ve ihtiyaca göre devreye alınıp çıkartılarak sistemdeki sorunlar çözümlenir.


ŞÖNT REAKTÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Yüksek manyetik geçirgenlikli  silisli demir çekirdekli, hava aralıklı 
• Kuru tip 1 fazlı veya 3 fazlı olarak 1-100kvar standart üretim
• Montaj alanına bağlı olarak değişik tasarımlar yapabilme
• Alüminyum sargı- talep halinde değişik tipte sarımlar
• - 40 ºC / + 55 ºC ortam sıcaklıklarında kullanılabilirlik
• F sınıfı genel yapı – H sınıfı izoleli sargı
• Termik Korumalı

şönt reaktör
Şönt Reaktör.jpg
bottom of page